Axa Prioritară 7

AP 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Suma alocată - 249.478.723,00 Euro

Ads

Obiective specifice

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Acțiuni

Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă doar în contextul în care reţeauau existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;

Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;

Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET)

Potențiali beneficiari

Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale) 7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în

Municipiul Bucureşti

Acțiuni

Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică

Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic

Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii acestora

Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive

Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (SCADA).

Potențiali beneficiari

Municipiul Bucureşti

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/

Stiri meniu dreapta