Axa Prioritară 1

AP1. Îmbunătățirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a transportului cu metrou

AP1 vizează cu precădere problemele de mobilitate la nivelul rețelei TEN-T centrale și în București, din perspectiva dezvoltării transportului cu metroul. AP2 abordează cu precădere problemele de conectivitate și accesibilitate la rețeaua TEN-T dezvoltată prin AP1, precum și dezvoltarea modurilor de transport durabile și soluționarea deficiențelor din sectorul feroviar.

Ads

AP1 este finanţată din FC alocat sectorului de transport și este orientată, în special, spre dezvoltarea rețelei TEN-T centrale pentru toate modurile de transport. Intervențiile din FC sunt completate de FEDR prin AP2, orientată spre soluționarea celorlalte aspecte legate de infrastructura de transport care completează investițiile în rețeaua TEN-T,în acord cu analiza MPGT. Se va urmări o distribuţie relativ echilibrată între modurile de transport, ţinând cont de alte surse de finanţare disponibile. 47% din FC al AP1 este orientat spre dezvoltarea rețelei rutiere TEN-T, la care se adaugă 58% din FEDR orientat spre rețelei TEN-T globale. 32% din FC este orientat spre dezvoltarea în continuare a coridoarelor TEN-T centrale pentru transportul feroviar. Investițiile pentru reforma feroviară și reabilitări completează alocările orientate spre sectorul feroviar cu încă 17% din alocarea FEDR. Pentru coridoarele prioritare feroviare se urmăreşte finalizarea reţelei TEN-T centrală până în 2030, prin utilizarea CEF. Sectorului naval îi revine o alocare de 5% din FC, investițiile fiind completate prin finanțare CEF și finanțare FEDR pentru alte porturi decât cele situate pe TEN-T centrală. Dezvoltarea rețelei de metrou din BucureștiIlfov are o alocare de 16% în acord cu portofoliul de proiecte. Alocarea financiară pe moduri de transport ţine cont şi de experienţa perioadei 2007-2013 şi a capacităţii beneficiarilor de a gestiona portofoliul de proiecte.

Balanța modală prezintă o alocare din POIM de 63,22% pentru sectorul rutier și 31% pentru sectorul feroviar. Prin luarea în considerare a proiectelor propuse spre finanțare din CEF, raportul între cele două moduri sse echilibează, rutierul beneficiind de cca 43,8% din totalul fondurilor disponibile, iar feroviarul de cca. 37,8%.

Obiective specifice

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

Acțiuni:

Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent); investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului tronsonului finanţat; Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Potențiali beneficiari

Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii

1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală

Acțiuni

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv achiziția materialului rulant necesar operării pe rețelele construite, a componentei ERTMS aferente, şi dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T central; Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de mare viteză; Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Potențiali beneficiari

Administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii; Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari; Ministerul Transporturilor; Alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului

1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

Acțiuni

Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate pe TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre; Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, inclusiv componente aferente transportului intermodal; Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

Potențiali beneficiari

Administratorii canalelor navigabile şi administratorii porturilor maritime şi fluviale, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii Parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari Ministerul Transporturilor

1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Acțiuni

Investiţii în infrastructura de metrou, constând în construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile aferente, conform conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de dezvoltare a transportului urban cu metroul; Investiţii în mijloace de transport public de mare capacitate şi viteză (material rulant), moderne şi modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou existentă, pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru publicul călător şi reducerea duratelor de călătorie; Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în staţiile de metrou şi în sisteme moderne de siguranţă a circulaţiei, inclusiv pentru asigurarea conexiunii cu mijloacele de transport de suprafață (racorduri directe între rețeaua de metrou și cea de transport de suprafață).

Potențiali beneficiari

METROREX

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/

Stiri meniu dreapta