Axa Prioritară 7

AP 7 - Asistență Tehnică

Suma alocată totală:

286.276.051 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate

18.590.933 Euro pentru Regiunea București-Ilfov

Ads

În vederea asigurării unui cadru coerent și unitar de funcționare a instituțiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistență tehnică din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanțare pentru implementarea în bune condiții a Programului Operațional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

În acest sens, axa de Asistență Tehnică a POCU va acționa în complementaritate cu Programul Operațional Capacitate Administrativă și Programul Operațional Asistență Tehnică în ceea ce privește aranjamentele procedurale, respectiv existența unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul și controlul FESI, existența unor criterii comune de recrutare a personalului etc.

Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/

Stiri meniu dreapta