Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Oportunităţi de finanţare:

POAT 2014 - 2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a FESI în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană (CE). Alocarea bugetară totală pentru POAT 2014 - 2020 este de 251,21 milioane Euro, din care 212,77 milioane Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi 38,44 milioane Euro reprezintă contribuţia naţională.Rolul POAT 2014 - 2020 POAT este proiectat să asigure sprijinul de tip orizontal ce răspunde necesităţilor comune tuturor structurilor cu atribuţii de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, precum şi actorilor implicaţi în implementarea proiectelor cu finanţare FESI. Prin POAT se vor desfăşura şi activităţi care au ca scop informarea şi conştientizarea diferitelor categorii de public interesat în înţelegerea în ansamblu a intervenţiilor din instrumentele structurale şi pentru dezvoltarea culturii parteneriale la nivelul sistemului de implementare a FESI în România. POAT este conceput ţinând cont de noua arhitectură a sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI, respectiv cu patru autorităţi de management în cadrul MFE (PO Infrastructură Mare, PO Competitivitate, POAT şi PO Capital Uman) şi îşi propune să sprijine cu asistenţă tehnică aspectele orizontale pentru toate PO finanţate din FESI, iar pentru cele trei programe finanţate din FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC şi POAT), să acorde asistenţă tehnică pentru aspecte specifice implementării acestora. Totodată, consolidarea culturii parteneriale reprezintă o prioritate, POAT urmând să sprijine activităţile de întărire a structurii de coordonare a Acordului de Parteneriat 2014 - 2020 şi a perioadei de programare post 2020, în exercitarea atribuţiilor ce derivă din această calitate. Investiţia teritorială integrată este un instrument nou introdus în perioada 2014 - 2020 care promovează utilizarea integrată a fondurilor şi poate duce la un rezultat agregat mai bun pentru aceeaşi valoare a investiţiei publice. România va folosi instrumentul ITI în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, iar POAT prevede sprijin pentru coordonarea implementării strategiilor planurilor integrate de dezvoltare ale Investiţiilor Teritoriale Integrate (ITI).