Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Oportunităţi de finanţare:

Țara noastră are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă totală de 9,472 miliarde de euro, din care 8,127 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre, iar 1,345 miliarde de euro reprezintă contribuția națională.


Warning: include(../ads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fonduril/public_html/pndr.php on line 118

Warning: include(../ads.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fonduril/public_html/pndr.php on line 118

Warning: include(): Failed opening '../ads.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/fonduril/public_html/pndr.php on line 118


Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri; Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate; Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.