Legislație națională şi europeană

Acte legislative importante pentru accesarea fondurilor europene 2014 - 2020

Ads


- HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

- HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

- Ordinul privind aprobarea procedurii de evaluare semestriala a activității/performantelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiara nerambursabila comunitară.

- Ordonanță de Urgență / 12.12.2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

- ORDIN 1117 / 19.11.2014 pentru aprobarea Instrucțiunii privind privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu

- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. ­­1190 din data de 19.11.2014 pentru modificarea Ordinului nr.1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. ­­1191 din data de 19.11.2014 pentru aprobarea instrucțiunii aferente Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 care prevede publicarea ordinelor în Monitorul Oficial al României.

- Ordin privind modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1289/16.12.2013 privind aprobarea componenţe i şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social

- Ordinul nr. 1289/16.12.2013 de modificare OMFE nr. 1093/04.10.2013

- Ordinul nr. 1093/04.10.2013 privind infiintarea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fonduriloe Europene

- Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

- Condiţii speciale- FORMA SCURTĂ de Contract (în dezbatere)

- Ordonanță de urgență nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013.

-Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Mențiune: Propunere de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 595/2009.

-HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

- Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

- Ordin nr. 204 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 din Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale rambursare”

- Hotărâre Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

- H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale

- HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 12 martie 2010

- Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare implementare instrumente structurale

- ORDIN Nr. 820 din 18 martie 2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 19 martie 2010

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, inanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.

-

- Hotărâre nr. 491 din 14/05/2008 (Hotărâre 491/2008) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

- H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale

- Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

- OUG nr. 127 din 13/11/2007 privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială

H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania

- H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare

Stiri meniu dreapta