Politica de coeziune

Politica de coeziune a UE 2014-2020

Politica de coeziune (sau politica regională) a Uniunii Europene oferă un cadru pentru finanţarea unei game largi de proiecte şi investiţii, cu scopul de a încuraja creşterea economică în statele membre ale UE şi in regiunile lor. Politica este revizuita de către instituţiile UE, o dată la şapte ani. Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.

Ads

Politica de coeziune are un impact puternic în multe domenii:

Investițiile contribuie la îndeplinirea multor altor obiective de politică ale UE. Politica de coeziune vine în completarea altor politici ale UE, precum cele din domeniul educației, ocupării forței de muncă, energiei, mediului, pieței unice, cercetării și inovării. Politica de coeziune asigură, în special, cadrul și strategia de investiții necesare îndeplinirii obiectivelor de creș- tere convenite (strategia Europa 2020 – ec.europa.eu/eu2020).

Până în anul 2020, UE urmărește îndeplinirea a cinci obiective concrete – referitoare la ocupare a forței de muncă, inovare, educație, incluziune socială și climă/energie. Fiecare stat membru a adoptat propriile obiective naționale în aceste domenii.

În perioada 2014-2020, au fost alocate 351,8 miliarde de euro – aproximativ o treime din bugetul total al UE – pentru politica de coeziune, în vederea atingerii acestor obiective și a îndeplinirii diverselor nevoi existente la nivelul tuturor regiunilor din UE.

Care sunt noutățile perioadei 2014-2020?

– Accent mai puternic pe rezultate: ținte mai clare și măsurabile pentru un grad sporit de răspundere.

– Simplificare: același set de norme pentru cinci fonduri.

– Condiții: introducerea unor precondiții specifice anterior canalizării fondurilor.

– Consolidarea dimensiunii urbane și combaterea excluziunii sociale: o sumă minimă din FEDR alocată pentru proiectele integrate la nivelul orașelor și din FSE pentru susținerea comunităților marginalizate.

- Conexiune cu reforma economică: Comisia poate suspenda finanțarea unui stat membru care nu respectă normele economice ale UE.

Cine poate solicita finanțare?

Printre posibilii beneficiari se numără organismele publice, întreprinderile (în special IMM-urile), universitățile, asociațiile, ONG-urile și organizațiile de voluntari.

Cererile de finanțare trebuie depuse la autoritatea de management națională sau regională, responsabilă de gestionarea programului în cauză.

Politica de coeziune generează avantaje pentru toate regiunile UE

Nivelul investițiilor reflectă necesitățile de dezvoltare ale statelor membre. Regiunile sunt clasificate în funcție de produsul lor intern brut (PIB) în regiuni mai dezvoltate, de tranziție sau mai puțin dezvoltate. Potrivit acestei clasificări, fondurile asigură între 50% și 85% din totalul finanțării unui proiect. Necesarul de finanțare rămas poate proveni din surse publice (naționale sau regionale) ori private. Obiectivul general al politicii este acela de a stimula competitivitatea regiunilor și orașelor Europei, încurajând creșterea și crearea de locuri de muncă.

Stiri meniu dreapta