Ads

Programul Operaţional Capital Uman 2013-2020

Programul Operaţional Capital Uman are o alocare financiară de aproximativ 5,05 miliarde euro, din care 4,22 miliarde euro contribuţia din Fondul Social European, iar aproximativ 105 milioane euro reprezintă fondurile provenite din inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Programul Operațional Competitivitate

Competitivitate susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare  și inovare (CDI)  și (b) infrastructura subdezvoltată  de TIC  și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie  și societate, de natură  să  antreneze creștere și sustenabilitate.

Programului Național de Dezvoltare Rurală

Țara noastră are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă totală de 9,472 miliarde de euro, din care 8,127 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre, iar 1,345 miliarde de euro reprezintă contribuția națională.

Ultimele Ştiri

 • AFIR a publicat Ghidul de prevenire a neregulilor in accesarea fondurilor PNDR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat Ghidul de prevenire a neregulilor privind crearea de conditii artificiale pentru obtinerea fondurilor europene nerambursabile derulate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020).
 • A fost lansată cererea de proiecte privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice Proiectele vor fi depuse în cadrul Axei prioritare – 2. Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific (OS) 2.2 – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
 • POSDRU va procesa cu celeritate cererile de plata si de lichidare a platilor „Organismele intermediare vor procesa cu celeritate cererile de plata si cererile de lichidare a platilor„ e anuntul facut de Ministerul Fondurilor Europene pentru beneficiarii de fonduri POSDRU.
 • Ministerul Fondurilor Europene publică în primă consultare proiectele de Ghiduri ale solicitantului din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare Ministerul Fondurilor Europene publică în primă consultare proiectele de Ghiduri ale solicitantului aferente Axelor prioritare 3, 4, 6, 7, 8, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).
 • Aplicația Fondurilor Europene Plus

  Aplicația fondurilor europene nerambursabile. Prima aplicație din România pentru Android privind fondurile europene. Fără reclame!

  Pret: 9,99 LEI

  Cumpăra acum…

  Ads

  Care sunt noutățile perioadei 2014-2020?

  Accent mai puternic pe rezultate: ținte mai clare și măsurabile pentru un grad sporit de răspundere. Simplificare: același set de norme pentru cinci fonduri. Condiții: introducerea unor precondiții specifice anterior canalizării fondurilor. Consolidarea dimensiunii urbane și combaterea excluziunii sociale: o sumă minimă din FEDR alocată pentru proiectele integrate la nivelul orașelor și din FSE pentru susținerea comunităților marginalizate. Conexiune cu reforma economică: Comisia poate suspenda finanțarea unui stat membru care nu respectă normele economice ale UE.

  Ads